ARCHIEF PUBLICATIES CULTUURNETWERK NEDERLAND


Enkele recente publicaties zijn nog te bestellen bij het LKCA

Blog Piet Hagenaars (2012)
Kunst en cultuur; hoe eraan deel te nemen
Blog Piet Hagenaars
Een bundeling van de gepubliceerde blogs van Piet Hagenaars, geplaatst tussen maart 2010 en oktober 2012.
Meer info   Download

Cultuurplein Magazine (2011)
Cultuurplein Magazine
Cultuurplein Magazine verscheen met zeven nummers van 2011-2012 als opvolger van Bulletin Cultuur & School. De afleveringen zijn online ontsloten op Cultuurplein.nl


Museumeducatie in de praktijk (2008)
Trendrapport museumeducatie 2007
Museumeducatie in de praktijk
Onderzoeksrapport - op grond van literatuurstudie, interviews en landelijke enquêtes - naar de ontwikkelingen van museumeducatie in de Nederlandse musea in de periode 1997-2007.
Meer info     ( € 15,00) 

Amateurkunst in de toekomst (2007)
(uitverkocht)
Amateurkunst in de toekomst
Cultuurnetwerk Nederland inventariseerde de wensen en behoeften van amateurkunstverenigingen, bracht de mogelijke rollen van gemeenten, centra voor de kunsten en kenniscentra in kaart, en schetst vier toekomstbeelden voor de amateurkunstsector.
Meer info  

Provinciaal cultuurbeleid 2005-2008 (2006)
Analyse van de provinciale cultuurnota's en het beleid van de provinciale ondersteuningsinstellingen over de periode 2005-2008. Aangevulde versie van de eerste publicatie van september 2005.
Download

Cultuur aan de basis (2004)
Drie jaar Cultuur en School - Pabo's
Cultuur aan de basis
Terugblik en toekomstblik op het pilotproject Cultuur en School - Pabo's, waarin op verschillende manieren is gewerkt aan de structurele verankering van cultuureducatie in de opleidingen voor leerkrachten primair onderwijs.
Meer info   Download

Project Kunst (2001)
[niet meer beschikbaar]
Driedelig educatief project voor de brugklas in Purmerend. Een uitgebreid verslag en evaluatie