Zicht op... de waarde van kunst- en cultuureducatie: update
(2010)

Verzameling citaten over het belang van kunst- en cultuureducatie.

Zicht op... de waarde van kunst- en cultuureducatie: update

In deze tweede editie van Zicht opů de waarde van kunst- en cultuureducatie zijn nieuwe citaten toegevoegd van politici, beleidsmakers en adviesraden. De citaten zijn afkomstig uit bronnen die zijn verschenen van eind 2008 tot en met maart 2010.

Meerwaarde van kunst- en cultuureducatie
Regelmatig wordt de vraag gesteld waarom de overheid instellingen voor kunst- en cultuur(educatie) zou moeten subsidiëren. Als antwoord op deze vraag is in deze uitgave een groot aantal citaten bijeengebracht van politici, beleidsmakers en adviesraden waaruit het maatschappelijk belang van kunst- en cultuureducatie blijkt. De citaten zijn voornamelijk afkomstig uit beleidsstukken van de rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Soorten argumenten
De argumenten zijn onderverdeeld in argumenten die betrekking hebben op het belang van kunst en cultuur en van kunst- en cultuureducatie voor:
  • de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, individueel en in groepsverband;
  • sociale samenhang, samenlevingsopbouw en leefbaarheid in buurt en wijk;
  • de economische groei, zoals van de creatieve economie, vestigingsklimaat en city marketing.

Instrumentele doelen

De verzamelde argumenten laten zien dat de overheid kunsteducatie en amateurkunst vooral van belang vindt vanwege de instrumentele doelen die hiermee bereikt kunnen worden. De maatschappelijke betekenis ervan staat voorop, en prevaleert boven de kunstintrinsieke waarde.